Rào Chắn Phân Làn

LH: 0966.323.716

* Sản phẩm rào chắn phân làn lắp nối tiếp hoặc lắp đơn:

* Kích thước thanh trụ: (L)200mm x (D)200mm x (H)950mm

* Kích thước rào chắn loại nối tiếp: (L)2000mm x (W)200mm (H)950mm

* Kích thước rào chắn loại đơn: (L)2200mm x (W)200mm (H)950mm

* Chất liệu:  PolyUrethane (cọc trụ) và PolyCarbonat (thanh ngang)