Chặn Bánh Xe Hơi PP

LH: 0966.323.716

Kích thước chặn bánh xe hơi PP:
+ Loại hình chữ C (lỗ kính): (L)750mm x (W)200mm x (H)120mm
+ Loại hình chữ I (lỗ kính): (L)750mm x (W)160mm x (H)120mm
+ Loại thông dụng (dán giấy): (L)750mm x (W)150mm x (H)120mm
+ Loại thông dụng (2 lỗ kính): (L)750mm x (W)150mm x (H)120mm